Sll upphandling

sll upphandling

Landstingsfullmäktige beslutade den 14 februari att Stockholms läns landsting ska inleda programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL, FVM SLL, samt börja förbereda en upphandling. Dagens vårdinformationsmiljö i SLL har stora behov av att utvecklas, förbättras och göras mer tidsenlig. Vårdens. Här finns också information om aktuella avtal. Tjänsteman på SLL Juridik och upphandling. Foto. Stockholms läns landsting köper varor och tjänster för en stor del av sin budget varje år. Flertalet av våra varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om vattenförsörjning, energi. Lista över pågående upphandlingar enligt LOU och nya och kommande vårdvalsområden, enligt LOV. Översikt över nya och kommande vårdval och upphandlingar. Dokumentet beskriver nuläge och planeringen kan Samverkan och stöd. [email protected]; |; 21; |; Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Sll upphandling - Linderborg har

En leverantör får ingen ekonomisk ersättning för att delta men det är ett tillfälle att synliggöra den egna varan eller tjänsten. Potentiella leverantörer får här möjlighet att lämna synpunkter på ett preliminärt underlag. Genom detta kan företag påverkas att ta ett större ansvar. Därför arbetar svenska landsting och regioner med att ställa krav och att genomföra effektiva uppföljningar för att på så sätt kunna påverka. Hur du gör för att delta i en upphandling inom trafikförvaltningen. sll upphandling