Kvarnsjön

   nyheter i dag 1 Comments

kvarnsjön

Kvarnsjön ligger mellan Ottersjön och Bergsjön. Sjön har ganska branta djupkanter och som i Bergsjön planterar vi inte ut någon regnbåge i Kvarnsjön, men däremot fin öring. förutom inplanterad öring finns abbore och grov gädda. I Kvarnsjön finns en båt att hyra. Båtkort löses och nyckel hämtas ut på OK Q8 i Karlsborg. Naturreservatet ligger ca fem kilometer söder om Huddinge centrum och många utnyttjar de lättillgängliga stigarna och lederna, däribland Sörmlandsleden, som finns i området. Vid Nyboviksbadet finns en mycket artrik ängsmark, med arter som darrgräs, klasefibbla, toppklocka och backnejlika. Fjärilsfaunan är också artrik. Kvarnsjön - Gladö. Kvarnsjön i Gladö ligger alldeles intill fritidshusområdet Gladökvarn, där många bor året runt. Sjön och dess omgivningar är en daglig rekreationsmiljö. Småhusområdet med sina tomter av skogskaraktär ligger vid den norra delen av sjön medan sjön i övrigt omges av främst skog. I väster ligger. kvarnsjön Boo Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön. Kvarnsjön är en sjö i Botkyrka kommun och Huddinge kommun lena söderblom Södermanland som ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Medelhöjden är 46 meter över havet och ytan är 32,16 kvadratkilometer. Språk English Norsk Norsk nynorsk Redigera länkar. Sjöarna, våtmarkerna, vattendragen, bäckarna, skogsmarken, betesmarkerna och slåttermarkerna inom reservatet ska vårdas och skyddas. Även säv, gäddnate, ålnate och fräken förekommer samt ett stort antal arter av mobilen euro truck simulator 2 scandinavia sjökantsvegetation.